साधारण बचत खाता

  • न्युनतम मौज्दात रु. ५००
  • ब्याजदर ८ प्रतिशत (३/३ महिनामा ब्याज भुक्तानी)
  • आफ्नो इच्छा अनुसार रकम जम्मा गर्न झिक्न सकिने
  • दैनिक ५ लाख सम्म झिक्न सकिने