ब्याजदर

 

२०८० साल पाैष महिना १५ गते देखि परिवर्तन हुने बचतको ब्याजदर
क्र.स. खाताको प्रकार हालको ब्याजदर परिवर्तन भएको ब्याजदर न्युनतम बचत रकम र अन्य विवरण
पाँच तारा बचत खाता  ९.५% ९.५% रु. ५०० देखि १००० सदस्य रहुन्जेल राख्नु पर्ने
साधारण बचत खाता ८% ८% रु. ५,००.०० (मासिक न्युनतम बचतमा)
सदस्य सुबिधा बचत ९% ७% रु.१०,०००.०० (बचतमा दैनिक १ कार्यदिन पुरा)
खुत्रुके बचत खाता ९% ९% रु. ५,००.०० (मासिक न्युनतम बचतमा)
जेष्ठ नागरिक बचत खाता ९% ८% रु. १०,०००.०० (बचतमा दैनिक १ कार्यदिन पुरा)
नारी बचत खाता ९.५% ९.५%  २ बर्ष पछि झिक्न मिल्ने
चाडपर्ब बचत खाता ९% ९% चार्डपर्वमा मात्रै झिक्न मिल्ने
बाल बचत खाता १०% १०% रु. ५००.०० आपसी समझदारीमा निकाल्न सकिने ।
उद्यम बचत खाता १०% १०% रु. २०,३०,५० का दरले दैनिक रुपमा बचत गर्नुपर्ने ।
         
क्र.स. खाताको प्रकार हालको ब्याजदर परिवर्तन भएको ब्याजदर न्युनतम बचत रकम र अन्य विवरण
६ महिने आवधिक बचत खाता  १२% ११% रु.२५,००० न्युनतम
१२ महिने आवधिक बचत खाता १२‍.५% ११.५% त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी
२४ महिने आवधिक बचत खाता १३% १२% त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी
 ३६ महिने आवधिक बचत खाता १३.५% १२‍.५% त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी
          
नोट ः आवधिक बचत खातामा एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानीमा ०.५% ब्याज थप गर्न सकिनेछ ।
         

 

 

क्र.स. ऋणको प्रकार हालको ब्याजदर परिवर्तन भएको ब्याजदर
कृषि ऋण १५% १६%
ब्यवसायिक ऋण १६% १६%
घरयासी/ घर जग्गा खरिद ऋण १६% १६%
शैक्षिक ऋण १६% १६%
आवधिक बचत रसिद ऋण २% २%
महिला उद्यमी ऋण १५% १५%