नारी बचत खाता

  • ब्याजदर ९.५ प्रतिशत (३/३ महिनामा ब्याज भुक्तानी)
  • प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता रकम जम्मा गर्नुपर्ने
  • निश्चित अवधिभर समान प्रकृतिको रकम मात्र जम्मा गर्नुपर्ने
  • २ बर्ष सम्म निकाल्न नमिल्ने