खुत्रुके बचत खाता

  • न्युनतम मौज्दात रु. ५०० ।
  • ब्याजदर ९ प्रतिशत (३/३ महिनामा ब्याज भुक्तानी) ।
  • दुई बर्षसम्म रकम निकाल्न नमिल्ने ।