जेष्ठ नागरिक बचत खाता

  • न्युनतम मौज्दात रु. १५,०००.००
  • ब्याजदर ७ प्रतिशत (३/३ महिनामा ब्याज भुक्तानी)
  • आफ्नो इच्छा अनुसार रकम जम्मा गर्न झिक्न सकिने
  • दैनिक ५ लाख सम्म झिक्न सकिने