१४औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धमा

 

 

प्रतिबेदनको लागि यहाँ तल CLICK गर्नुहोला ।

Financial Statement 2077.078

Notes To Account FY 2077.078

ZOOM LINK FOR PARTICIPATE IN AGM

पाँच तारा साकोसको १४औं वार्षिक साधारण सभा Time: Sep 22, 2021 12:45 PM Kathmandu Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96042596484 Meeting ID: 960 4259 6484 Passcode: 112233